Alt Yapı ve Üst Yapı

 

Departmanımız ulaştırma sektöründe kamu ve özel sektör müşterilerine tasarım, mühendislik ve müşavirlik alanında kapsamlı hizmetler verir. Müşteri memnuniyeti odaklı ulusal ve uluslar arası standartlara uygun en ekonomik ve uygulanabilir çözümler üretir.

Müşterilerimizin yatırım ve ihtiyaçlarına uygun olarak master planı, fizibilite etüdü, temel ve detay mühendislik, ihale dokümanlarının hazırlanması, teklif değerlendirme, proje yönetimi, satın alma, inşaat kontrollük, deneme ve işletmeye alma ile as-built hazırlanması konularında; hizmet verir.

Kurumsal birikimlerimizi, dinamik ve hızlı yapımızla örtüştürerek raylı sistemlerde geleceğin hayallerine dokunuyoruz.

Raylı sistemlerde geleneksel çözümlerin ötesinde multi disiplin mühendislik yaklaşımıyla yenilikçi ve teknolojik yaklaşımlarla hayatı daha ulaşılabilir kılmak için çalışıyoruz.
 

TASARLIYOR- YÖNETİYOR – KONTROL EDİYORUZ.


 
TASARIM HİZMETLERİ:
 • Ulaşım ve trafik planlaması
 • Fizibilite çalışmaları
 • Hat Bakım konsepti oluşturulması
 • Mevcut demiryolu tünellerinin kesit revizyon projeleri
 • Metro projeleri
 • Lojistik saha planlaması ve projelendirilmesi
 • İltisak hattı projeleri
 • Hızlı – Yüksek Hızlı Tren Projeleri
DEMİRYOLU ÖLÇÜM HİZMETLERİ:
 • Jeodezik Ağ hizmetleri
 • Özel deformasyon ölçümleri
 • Hâlihazır harita üretimi
 • Makinalı tamirat öncesi ve sonrası hat ölçümleri
 • Mevcut hatların geometrik elemanlarının tesbiti ve plan & profillerinin oluşturulması
 • IHA ile demiryolu hatlarının belirli aralıklarla görüntülenerek, hat boyu değişimlerin takibi ve raporlanması
 • Mobil lidar ölçümleri gabari analizleri
MÜŞAVİRLİK VE KONTROLLÜK HİZMETLERİ:
 • Demiryolu proje kontrollük hizmetleri
 • Saha kontrollük hizmetleri
 • İş sonu projelerinin hazırlanması
 • Deneme ve işletmeye başlatma hizmetleri
 • İşletme müşavirliği ve destek hizmetleri
 • Garanti süresi müşavirlik hizmetleri
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ:
 • Coğrafi bilgi sistemleri
 • Demiryolu bilgi sistemleri
 • Güvenlik bilgi sistemi
 • Varlık yönetimi bilgi sistemi