Sertifikasyon ve Enerji

 

DAHA GÜVENLİ, TEMİZ VE AKILCI TAŞIMACILIĞI ONAYLAYAN YENİLİKÇİ ÇÖZÜM ORTAĞINIZ!

Geleneksel taşımacılık için kullanılan fosil yakıt tüketiminin iklim değişikliğine etkisi toplu taşıma ve taşımacılık sanayisinde yenilikçi ve alternatif çözüm arayışlarını tetiklemiştir. Bunun bir sonucu olarak; yakın gelecekte demiryolları taşımacılığı özellikle elektrikli hızlı tren setleri ile vazgeçilmez bir alternatif olacak ve iklim değişikliğinin önlenmesinde önemli bir rol oynayacaktır. Geliştirilen yeni teknolojiler sayesinde, demiryolu taşımacılığı ile modern yaşamın sonucu ve ihtiyacı olan daha hızlı taşınabilirlik güvenilir ve daha emniyetli temin edilebilmektedir.

Demiryolu taşımacılığı ile seyahat sürelerinin düşürülmesi imkânı belirlenen ulusal ve uluslararası regülasyona göre güvenlik kurallarının titizlikle uygulanmasının önemini arttırmaktadır. Bu noktada RAYSİMAŞ sertifikasyon yönetim süreci, ilgili ulusal ve uluslararası standartların uygulanmasında devreye girer. Asya-Avrupa demiryolu bağlantısında RAYSİMAŞ bulunduğu kritik konum itibariyle Avrupa ve ulusal demiryolları kalite standartları hakkındaki bilgisi doğrultusunda sertifikasyon süreçlerinin yönetiminde rol almayı hedeflemektedir. Bununla birlikte firmamız yürütülen ulusal hafif raylı sitem projelerinde sertifikasyon yönetim süreçlerine gözlemci olarak katılmaktadır.

RAYSİMAŞ demiryolları sanayisindeki müşterilerine farklı danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. RAYSİMAŞ lokal ve küresel müşterilerine standartların direktif ve regülasyonları doğrultusunda sertifikalandırma süreçlerinde hizmet verir. Stratejik ortaklıklarıyla (NoBo, DeBo, ve AsBo) RAYSİMAŞ Güvenlik Yönetim Süreçleri, Güvenlik Değerlendirme Raporlaması (CSM 402/2013/EU Direktifine göre) ECM, ve RAMS süreçlerine katılır ve süreç yönetimini takip eder. RAYSİMAŞ sertifikasyon süreçlerini yürütürken, Türk Standartlarını (TS), Uluslararası Demiryolu Standartlarını (IRS), Avrupa Standartlarını (EN), CE, Karşılıklı İşletilebilirlik Şartnamelerini (TSI), ISO 9001, ISO/TS 22163 Demiryolları için Kalite Yönetim Sistemlerini temel alır. RAYSİMAŞ sertifikasyon için gerekli testlerin organizasyonunu ilgili standartlar doğrultusunda yapar.