Ürün Geliştirme ve Mühendislik

 

Ürün geliştirme ve mühendislik departmanı Ürün/Prototip Geliştirme, Yazılım, Enerji, Yatırım Danışmanlığı, Hibe ve Teşvik Danışmanlığı, Proje Yazım, Denetim ve Sonlandırma Hizmetleri, İstatistiksel Analiz, İhracatçılar için pazar ve rekabet analizi raporları hazırlama, Yabancı yatırımcıların Türkiye’de yapacağı yatırımlar için danışmanlık hizmetleri konularında hizmet vermektedir.

 
ÜRGE / ARGE
Demiryolu sektörü ile ilgili araçları ve ekipmanları ulusal / uluslararası standartlara uygun olarak tasarlıyor, geliştiriyor ve üretiyoruz. Demiryolu taşımacılığında yüksek kalitede ürün ve hizmet sağlamak, ulusal ve uluslararası pazarlarda, güvenli, verimli, etkin, yenilikçi ve rekabetçi mühendislik çalışmaları hedefleri doğrultusunda çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Bu çalışmalar:

 • Akıllı Demiryolu Sistemleri,
 • Elektrifikasyon Simülasyonu Hizmetleri,
 • Çeken–çekilen araçların yerli tasarımı ve prototip üretimi,
 • Çeken çekilen araçlar için ATS, ATP, TDS gibi (GPS tabanlı, bilgisayar destekli ve uzaktan kontrol edilebilen) elektronik güvenlik ünitelerinin yerli olarak tasarımı ve imalatı,
 • Demiryolu proaktif güvenlik sistemlerinin geliştirilmesi
 • Demiryolu ölçüm araçları tasarım ve üretimi (TRAY, HRAY, Turne Aracı)
 • Demiryolu ölçüm araçları kalibrasyonu
 • Otomasyon projeleri ve saha uygulamaları
 • Kompanzasyon projeleri ve saha uygulamaları
YAZILIM
Başta kendi ürettiğimiz sistemler olmak üzere demiryolu araçları için yazılımlar üretip araç üstü entegrasyonlarını sağlıyoruz. Şirketinizin ihtiyaçlarına özel terzi işi web, mobil ve masaüstü uygulamaları geliştirip teslim ediyoruz. Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) tabanlı ihtiyaçlarınız için web ve mobil uygulamalar sunuyoruz.
ENERJİ
Yenilenebilir Enerjiden elektrik üretim kaynakları günümüz dünyasında bir hayli çeşitlenmiş olmakla beraber, deneysel ve gelişim fazını geçerek ekonomik olarak kullanılması rantabl seviyelere ulaşan kaynaklar, Su, Rüzgâr ve Güneş Enerjisidir. Güneş enerjisi, tüketimin gerçekleştiği yerde kolaylıkla üretim yapabilme yeteneği, üretim değişkenliğinin çok az olması, tedarik ve uygulama kolaylığı ve simülasyon sonuçları ile gerçekleşen üretim miktarının neredeyse aynı mertebede olması nedeniyle bir hayli popüler hale gelmiştir. Enerji Maliyetlerinin son beş yılda izlediği seyir analiz edilirse öz tüketim – öz üretim modeline geçilmesinin ne kadar doğru bir yatırım olacağı görülebilecektir.

Gerek yürürlükteki enerji mevzuatının kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre yüklediği yasal zorunluklar, gerek devletimizin genel enerji üretim-tüketim stratejisinin gösterdiği istikamet, gerekse şirketimizin bilgi birikimi ve tecrübesi göz önüne alındığında, 2023 yılı hedeflerine ulaşılması, maliyet etkin yöntem ve usullerin kullanılması, enerjinin tüketildiği yerde üretilmesi konusunda, başta TCDD olmak üzere TCDD iştirakleri, bağlı ortaklıları, şirket ortaklarımız, diğer kamu kurumları ve özel sektörü bilgilendirmek ve bu konuda yapılacak olan çalışmalara katkı vermek ihtiyacı hasıl olmuştur. Enerji; tüketim incelemesi, yatırım planlaması ve verimlilik noktasında özel bir mevzuata tabi, uzmanlık, piyasa bilgisi ve uygulama tecrübesi gerektiren, daha önce bu konu üzerinde çalışmamış organizasyonların öğrenme süreçlerinin uzun olduğu, spesifik bir konudur. Bu konuda kamu özel ayrımı yapmaksızın isteklilerin çalışmalarına katkı vermek arzusundayız.

Enerji Alanında Verdiğimiz Hizmetler;

 • ISO 5001 danışmanlığı.
 • Ticari Binalar, Alışveriş Merkezleri, Endüstriyel Tesisler, Soğuk Hava Depoları ve Fabrikalar için yasal Enerji Etütlerinin yapılması
 • Enerji Verimliliği Projelerinin geliştirilerek isteklilerin mevcut hibe ve teşviklerden yararlanmasının sağlanması
 • Enerji Yatırımları için Fizibilite Etütlerinin Yapılması
 • Enerji Yatırımcıları için Fizibilite Etütlerinin Yapılması
 • Yabancı müşteriler için Enerji Sektör Raporlarının hazırlanması (English, Arabic, French. Diğer dillere çeviri Hacettepe üniversitesi filologlarınca yapılmaktadır.)
 • Yabancı müşteriler için Pazar Araştırması Raporlarının hazırlanması (English, Arabic, French. Diğer dillere çeviri Hacettepe üniversitesi filologlarınca yapılmaktadır.)
 • Türk Şirketler için yabancı yatırımcı bulunması
 • Enerji Yatırımı Danışmanlığı
 • Yabancı yatırımcılar için Hibe ve Teşvik Danışmanlığı
 • Enerji Projeleri için Sözleşme ve Şartname hazırlığı
 • Enerji verimliliğini arttıran otomasyon uygulamaları
 • Enerji verimliliği izleme yazılımları
DİĞER HİZMETLER
PROJE YAZIM, DENETİM VE SONLANDIRMA HİZMETLERİ

Yerli ve yabancı hibe ve destek fonlarından şirketlerimizin yararlanması için proje yazımından sonlandırılmasına kadar olan süreçlerde hizmet veriyoruz. Ekibimiz başta şirketimizin projeleri olmak üzere yerli ve yabancı fonlara 40’ dan fazla proje başvurusunda bulunmuş tecrübeli mühendis, finans uzmanı ve hukukçulardan oluşmaktadır. Avrupa Birliği fonları (HORİZON, EUREKA, vb) hibe ve destekleri için de hizmet vermekteyiz.

HİBE VE TEŞVİK DANIŞMANLIĞI

Yerli yatırımcılarımızın bu alanda nitelikli bilgi, raporlama ve iş takibi ihtiyacını karşılamak üzere hizmetler sunmaktayız. Yatırımcılarımızın yatırım süreçlerini bütünsel bir yaklaşımla ele alarak mevzuatın sağladığı en yüksek faydalardan yararlanılması için gerekli yönlendirmeleri, çalışmaları ve raporlamaları yapıyoruz. (Yatırım teşvik belgesi alınması, teknolojik ürün deneyim belgesi alınması, vb)

İSTATİSTİKSEL ANALİZ

Özellikle ithalat ve ihracatçılarımızın ihtiyaç duyduğu ürünün ülke, bölge ve dünyadaki seyrini yıllara sarih ortaya koyan istatistiksel analiz raporlarının hazırlanmasını sağlıyoruz.