Ürün Geliştirme ve Mühendislik > Enerji

 
Yenilenebilir Enerjiden elektrik üretim kaynakları günümüz dünyasında bir hayli çeşitlenmiş olmakla beraber, deneysel ve gelişim fazını geçerek ekonomik olarak kullanılması rantabl seviyelere ulaşan kaynaklar, Su, Rüzgâr ve Güneş Enerjisidir. Güneş enerjisi, tüketimin gerçekleştiği yerde kolaylıkla üretim yapabilme yeteneği, üretim değişkenliğinin çok az olması, tedarik ve uygulama kolaylığı ve simülasyon sonuçları ile gerçekleşen üretim miktarının neredeyse aynı mertebede olması nedeniyle bir hayli popüler hale gelmiştir. Enerji Maliyetlerinin son beş yılda izlediği seyir analiz edilirse öz tüketim – öz üretim modeline geçilmesinin ne kadar doğru bir yatırım olacağı görülebilecektir.

Gerek yürürlükteki enerji mevzuatının kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre yüklediği yasal zorunluklar, gerek devletimizin genel enerji üretim-tüketim stratejisinin gösterdiği istikamet, gerekse şirketimizin bilgi birikimi ve tecrübesi göz önüne alındığında, 2023 yılı hedeflerine ulaşılması, maliyet etkin yöntem ve usullerin kullanılması, enerjinin tüketildiği yerde üretilmesi konusunda, başta TCDD olmak üzere TCDD iştirakleri, bağlı ortaklıları, şirket ortaklarımız, diğer kamu kurumları ve özel sektörü bilgilendirmek ve bu konuda yapılacak olan çalışmalara katkı vermek ihtiyacı hasıl olmuştur. Enerji; tüketim incelemesi, yatırım planlaması ve verimlilik noktasında özel bir mevzuata tabi, uzmanlık, piyasa bilgisi ve uygulama tecrübesi gerektiren, daha önce bu konu üzerinde çalışmamış organizasyonların öğrenme süreçlerinin uzun olduğu, spesifik bir konudur. Bu konuda kamu özel ayrımı yapmaksızın isteklilerin çalışmalarına katkı vermek arzusundayız.

Enerji Alanında Verdiğimiz Hizmetler;

 • ISO 50001 danışmanlığı.
 • Ticari Binalar, Alışveriş Merkezleri, Endüstriyel Tesisler, Soğuk Hava Depoları ve Fabrikalar için yasal Enerji Etütlerinin yapılması
 • Enerji Verimliliği Projelerinin geliştirilerek isteklilerin mevcut hibe ve teşviklerden yararlanmasının sağlanması
 • Enerji Yatırımları için Fizibilite Etütlerinin Yapılması
 • Enerji Yatırımcıları için Fizibilite Etütlerinin Yapılması
 • Yabancı müşteriler için Enerji Sektör Raporlarının hazırlanması (English, Arabic, French. Diğer dillere çeviri Hacettepe üniversitesi filologlarınca yapılmaktadır.)
 • Yabancı müşteriler için Pazar Araştırması Raporlarının hazırlanması (English, Arabic, French. Diğer dillere çeviri Hacettepe üniversitesi filologlarınca yapılmaktadır.)
 • Türk Şirketler için yabancı yatırımcı bulunması
 • Enerji Yatırımı Danışmanlığı
 • Yabancı yatırımcılar için Hibe ve Teşvik Danışmanlığı
 • Enerji Projeleri için Sözleşme ve Şartname hazırlığı
 • Enerji verimliliğini arttıran otomasyon uygulamaları
 • Enerji verimliliği izleme yazılımları