İNSANİ DEĞERLER

 

Değerlerimiz;

 • Kurumsal ilke ve değerlerimize sahip çıkarız.
 • Şirketimizin amaç ve hedeflerini gerçekleştirebilmek için üzerimize düşeni en iyi şekilde yerine getiririz.
 • Tamamı Kamu sermayesi olan bir firma olarak milletimiz ve ülkemiz için doğru yerde doğru kararlar alarak geleceğimize yatırım yaparız.
 • Her zaman şirketimizin haklarını ve çıkarlarını koruruz.
 • Hiçbir zaman şirketimize karşı sadakat ve dürüstlükten ödün vermeyiz.
 • Yeniliğe ve değişime açığız, yaşam boyu öğrenim temel felsefemizdir.
 • Çözüm odaklıyız, problemleri çatışma kaynağı olarak görmeyiz.
 • Doğru sonuca ulaşmak için iş birliği içinde takım ruhuyla çalışırız.
 • Güçlü ve zayıf yönlerimizi bilir yapıcı eleştirilere karşı olumlu yaklaşımda bulunuruz.
 • Çalışanlarımız arasında etnik köken, cinsiyet, din, dil, ırk ayrımı yapmadan, eşitlik ilkesine uygun davranırız.
 • Şirketimizin çalışan memnuniyeti ve bağlılığına önem vererek, başarılı aynı zamanda mutlu çalışanları ile fark yaratan bir kurum olmasını sağlarız.