İNSANİ DEĞERLER

 

İnsan Kaynakları Politikamız

Şirketimizin İnsan Kaynakları Politikası; çalışanına değer veren, değişime ve gelişime açık, çevreye, iş sağlığına ve güvenliğine duyarlı, kalite standartlarına uyumlu, çalışanlarının yaratıcılığından güç alan, yenilikçi yaklaşımlar ile birlikte müşteri odaklı bir şirket olma yolunda, insan kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmaktadır.

Raysimaş’ın pazardaki güçlü konumunun temelinde, ortak amaç ve ilkelerin paylaşıldığı demokratik bir ortamla birlikte temel ahlaki ve insani değerlere sahip nitelikli insan kaynakları yatmaktadır.