İNSANİ DEĞERLER

 

İşe Alım Süreci

Birimlerimizden personel talebi gelmesi halinde, şirketimizin faaliyetlerinin etkin ve verimli şekilde yerine getirilebilmesini sağlayacak insan kaynağının niteliğinin belirlenmesiyle İnsan Kaynakları Birimimiz tarafından iş bulma platformları aracılığıyla işe alım süreçlerini başlatılmaktadır. Pozisyonun gerektirdiği yetkinliklere sahip ve kurum kültürümüze uyum sağlayabilecek adaylarla mülakatlar gerçekleştirerek başarılı bulunan adaylar uygun pozisyonlara yerleştirilmektedir.

Yeni mezun ve deneyimli adaylarımızın uygunluğunun değerlendirilmesinde pozisyonun gerekliliklerine uygun olarak aşağıdaki değerlendirme araçlarının tümü ya da bir bölümü uygulanır:

  • Yetkinlik bazlı tekli ve/veya çoklu mülakatlar
  • Tercihen yabancı dil mülakatı​

Değerlendirmeler neticesinde uygun bulunan adaylarımıza ilgili departmanda tecrübe ve deneyime göre başlayarak yönetici pozisyona kadar yükselme hedefi ile değerlendirilir. Burada amacımız, kişilerin bilgi, beceri ve yetkinliklerini sorgulayarak, niteliklerine uygun bir departmana ve pozisyona yerleştirilmelerini sağlamaktır.

 

Neden Raysimaş Ailesinin Bir Üyesi Olmalısın?

Faaliyet gösterdiği sektörlerde lider ve öncü bir konumda olmak üzere yola çıkan şirketimiz sürdürülebilir başarısına değer katmak için kurumsal değerlerine uygun ve yetkin çalışanları bünyesinde istihdam etmektedir. “Sürekli Gelişim” prensibini benimseyen şirketimiz, çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimlerine önem vermekte ve bunun için bazı programlar düzenlenmektedir.

Kurumsal değerleri ile Raysimaş farklılıklara saygı göstermekte ve eşitlik, güvenilirlik ve dürüstlük gibi ilkelerin benimsendiği bir iş ortamını çalışanlarına sunmaktadır.

Yenilikçi, dinamik, alanında uzman ve takım ruhuyla hareket eden çalışan kadrosu ile uluslararası zorlu ve iddialı projelere imza atmakta olan Raysimaş’ta, çevre ve insan sağlığına duyarlı ayrıca sürdürülebilir projeler de hayata geçiriliyor.