İNSANİ DEĞERLER

 

Performans ve Değerlendirmesi

Şirketimizde görev alan tüm çalışanlarımız ve yönetici kadromuz arasında gerçekleşen geribildirimler kurum kültürümüzün temel taşlarından biridir. Ana stratejilerden yola çıkıp bireysel hedeflere kadar inen ve objektif değerlendirme amaçlayan bir performans değerlendirme sistemi uygulayarak, bu değerlendirme sonucunda eğitim ihtiyaçlarını belirleyip kariyer yönetimine ilişkin planlamalar yapmaktayız.

Raysimaş ailesinde performans yönetimi, hedef belirleme ve yayılımı, hedef takibi, ara dönem ve sene sonu değerlendirmeleri ile aksiyon ve geri bildirim süreçlerinden oluşmakta ve diğer İnsan Kaynakları uygulamaları ile birlikte yürütülmektedir. Amacımız, şirket misyon ve vizyonu doğrultusunda belirlenen hedeflerin, tüm yönetim seviyelerine yaygınlaştırılması, çalışanların performanslarının ortak ilkeler çerçevesinde objektif olarak yönetilmesi ve performansta en üst seviyenin yakalanmasıdır.

Performans yönetiminde ilk etapta departmanların stratejik hedeflerini belirleyerek şirketin en üst seviyesinden en alt seviyesine kadar hedef yayılımı yapmaktayız. Sene başında yöneticiler ve çalışanlar arasında gerçekleştirilen hedef belirleme görüşmesi ile, çalışanların yıllık hedeflerini belirleyerek bu hedeflere ait gerçekleşmeleri yıl içerisinde izleyip düzeltici önlemler almaktayız.

Performans yönetim sistemiyle, şirket hedeflerimizin çalışanlara yayılması, çalışanların hedeflerini gerçekleştirmedeki başarılarının ölçülmesi, ödüllendirilmesi, yetkinliklerinin belirlenerek ileriye yönelik bireysel gelişimlerinin planlanmasını da sağlamaktayız. Kısa vadeli getiri yerine sürdürülebilir değer yaratılmasını ödüllendirmek temel şirket politikalarımızdandır.