Alt ve Üst Yapı

 

Irmak-Karabük-Zonguldak Hattına Ait Tünellerin Elektrifikasyon Gabarisine Uygun Hale Getirilmesine Yönelik Etüt, Proje, Mühendislik ve Danışmanlık Hizmeti Alımı İşi


 

Bu işin kapsamı elektrifikasyon gabarisine uygun olmayan tünellerin incelenerek elektrifikasyon gabarisine uygun hale getirilmesine yönelik kesin proje, keşif, teknik şartnameler ile ihale dokümanlarının hazırlanmasıdır.