SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

 

Entegre Yönetim Sistemi

Entegre Yönetim sertifikasyonu, Raysimaş olarak tüm sorumluluklarımızı yerine getirdiğimizi gösterir ve potansiyel müşterilerin, tedarikçilerin, yatırımcıların ve hissedarların Raysimaş’a duyduğu güveni pekiştirmektedir.

Bu paydaş iyi ilişkiler kurmaktan çok daha fazlasıdır. Uygulama ve sertifikasyon daha az masraf ederek işimizin kat hanesinde önemli bir fark yaratmaktayız.

Yönetim Sistemlerinin Raysimaş’ a sağladığı yararlardan bazıları:

  • Daha az maliyet, iç tetkikin, belge denetimlerinin, eğitim ve yönetimin yinelenmesini önlemek ve geleceğin yönetim sistemlerini bugünden benimsemek verimimizi artırmaktadır,
  • Zamandan tasarruf, tek bir yönetim incelemesi kullanılmasına olanak sağlamakta,
  • İş risklerini yönetme konusunda bütünsel bir yaklaşım, herhangi bir eylemin bütün sonuçlarının, bu sonuçların birbirlerini ve ilişkili riskleri nasıl etkilediğinin de göz önünde bulundurulması sağlamakta,
  • Daha az yineleme ve bürokrasi, tek bir işlemler kümesi benimseyerek söz konusu standartların gerekliliklerinin koordine edilmesi, iş yüklerinin hafifletilmesi ve birbirinden farklı sistemlerden kaçınılarak süreçlerin daha analitik yönetilmesini sağlamakta,
  • Geliştirilmiş hem iç hem dış iletişim, tek bir hedef kümesi belirleyerek ekip yaklaşımı kültürü geliştirir ve iletişimi geliştirmekte,
  • Geliştirilmiş iş odağı, işin stratejik hedeflerine bağlı tek bir sistemin olması Raysimaş’ın sürekli gelişimine katkıda bulunmakta,
  • Daha yüksek çalışan morali ve motivasyonu, görev ve sorumlulukları hedeflerin bir parçası haline getirerek ve aradaki bağı güçlendirerek değişikliklerin ve yeni girişimlerin daha kolay uygulanmasını sağladığı gibi daha dinamik ve daha başarılı bir şirket yönetilmesine katkıda bulunur,
  • Optimize edilmiş iç ve dış denetimler, gereken denetim sayısını en aza indirerek ve katılımcı sayısını mümkün olduğunca artırır ve iyileştirme faaliyetlerini daha etkin kılar.


Raysimaş Entegre Yönetim Sistemini kurarak elde edeceği tüm başarılarının, aynı zamanda paydaşlarını da memnun edeceği bilincinde hareket etmektedir. O nedenle Raysimaş; asla durmadan, yorulmadan ve vazgeçmeden hep daha ileriye gitmeyi ve kaliteyi bir yönetim modeli olarak seçmeyi tercih etmiştir.